cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Kako podesiti kontakt email adresu hosting računa?

Prijavite se u Vaš cPanel te u gornjem desnom kutu kliknite na svoj Username pa na Contact Information.


Zatim vam se otvori prozor u kojem upišete novu email adresu na koju želite dobivati obavijesti o hosting računu i potvrde promjene lozinke.