Prijava u korisničku zonu

Moj račun
Odabir države:

Hrvatska Primjer naloga za BiH

Primjer popunjavanja Opšti nalog - doznaka za BiH

Uplatnica

Unos 034500223-2 Info Jurman d.o.o. u Svrhu doznake je obavezan.
U polje "Poziv na broj" upišite broj Ponude po kojoj vršite uplatu.

Uplatnica

Plaćanje Opšti nalog - doznaka vršite u bilo kojoj banci ili pošti. Preporučamo uplatu u Raiffeisen BANK radi brže obrade.
Aktivaciju usluge radimo automatski drugi radni dan po vidljivoj uplati na Izvodu banke.
Unos 034500223-2 Info Jurman d.o.o. u Svrhu doznake je obavezan.
U polje "Poziv na broj" upišite broj Ponude po kojoj vršite uplatu.

Za instant aktivaciju uplatiti možete preko PayPal računa putem kreditne kartice.

Kopiju uplate možete faksirati na broj +385 (1) 55 90 442 ili jednostavno skenirajte ili fotografirajte nalog i pošaljite na naš mail
racunovodstvo@optimahosting.hr