E-mail račun
Savjeti i trikovi

501 Too many syntax or protocol errors

Prilikom pokušaja slanja maila, automatski vam se vraća poruka sa greškom: “501 Too many syntax or protocol errors

To najčešće znači da u polju primatelja poruke imate upisanu pogrešnu e-mail adresu.

Obično se radi o tome da je email adresa upisana sa navodnim znakom prije i poslije adrese, npr. ‘info@domena.hr’ umjesto info@domena.hr