Financije

Aktivacija hosting paketa

Aktivacija hosting paketa je moguća nakon što nam se prikaže uplata na dnevnom izvodu. Kako bi proces ubrzali, možete nam faksom ili e-mailom poslati potvrdu o uplati.