cPanel
Korisničke stranice
Napredne usluge
Savjeti i trikovi

Autentifikacija putem SSH ključa

Ukoliko se želite spojiti na SSH konzolu hosting računa potreban vam je SSH ključ. U sljedećih nekoliko koraka objasnit ćemo kako možete generirati i preuzeti SSH ključ i kako ga koristiti za prijavu na SSH konzolu vašeg hosting računa.

 • Za početak otvorite cPanel vašeg hosting računa i kliknite na ikonu SSH/Shell Access
 • Zatim kliknite na button Manage SSH Keys te zatim na link Generate a new Key
 • U polje Key Name upišite naziv vašeg ključa, u polje Key Password i Passwod (Again) upišite lozinku za vaš ključ, polja Key Type i Key Size ostavite kako su ponuđena. Zatim kliknite na button Generate Key te nakon toga na button Go Back
 • U popisu pod Private Keys kliknite na link View/Download za pregled i preuzimanje vašeg privatnog SSH ključa
 • Budući da ćemo u ovom primjeru navesti kako se SSH ključ koristi za prijavu korištenjem Putty aplikacije, generirani SSH ključ potrebno je prethodno konvertirati u ppk format. U polje “Enter the passphrase to unlock id_dsa for conversion:” upišite lozinku koju ste malo prije definirali prilikom generiranja SSH ključa i kliknite na button Convert
 • SSH ključ će biti konvertiran u ppk format i sada kliknite na button Download Key kako bi ga preuzeli na vaše lokalno računalo (spremite ga na sigurno mjesto). Kliknite na button Back to Manage Keys za povratak na upravljanje SSH ključevima
 • U popisu pod Public Keys kliknite na link Manage, te zatim na button Authorize kako bi autorizirali dotični SSH klljuč za spajanje na hosting račun

Ovime bi bio završen dio oko generiranja i podešavanja SSH ključa unutar cPanela hosting računa.
U nastavku ćemo objasniti kako SSH ključ možete koristiti za spajanje na hosting račun.
Upute se odnose na aplikaciju Putty koju možete preuzeti ovdje: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
(Za više informacija o Putty aplikaciji otvorite adresu http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/)

 • Pokrenite aplikaciju Putty. Sa lijeve strane otvorite opcije pod Connection -> SSH -> Auth
 • U polju Private key file for authentication kliknite na Browse i učitajte vaš privatni SSH ključ koji ste malo prije preuzeli unutar cPanela
 • Zatim u lijevom prozoru kliknite na SSH i stavite kvačicu na opciju Enable compression
 • Zatim u lijevom prozoru kliknite na Data i u polju Auto-login username upišite vaš username hosting računa (cPanel username)
 • Zatim u lijevom prozoru kliknite na Session i u polju Host Name upišite naziv domene vašeg hosting računa
 • U polju Port upišite SSH port broj 22
 • U polju Saved Sessions upišite naziv pod kojim će sve ove postavke biti spremljene, tako da ih ne morate uvijek iznova podešavati
 • Spremite postavke klikom na button Save
 • Sada kliknite na button Open kako bi testirali spajanje na SSH putem SSH ključa. Otvorit će se SSH konzola i tražit će vas upis lozinke, ovdje upisujete lozinku vašeg privatnog ključa
 • Kod svake nove prijave dovoljno je da samo označite spremljene postavke i kliknete na Open.

Ukoliko imate kakvih pitanja ili nejasnoća oko ovih uputa slobodno kontaktirajte našu podršku.