Administracija korisničke zone
Korisničke stranice

Ažuriranje općih informacija korisničkog računa

Ažuriranje općih informacije možete vršiti preko korisničkih stranica kao što je prikazano na slici:

Unutar korisničkih stranica možete upravljati:

  • Osnovnim informacijama
  • Izmjenom lozinke za korisničke stranice
  • Izmjenom e-mail adrese korisničkog računa
  • Označiti obavijesti koje želite primati na e-mail