E-mail račun
Savjeti i trikovi

Greška “Socket Error: 10060, Error Number: 0x800CCC0E” kod slanja poruke

Greška “Socket Error: 10060, Error Number: 0x800CCC0E” najčešće se javlja prilikom blokade porta 25 kod vašeg internet providera i kada koristite Outlook kao vaš email klijent.

Za ispravak ove greške slijedite ove korake:

  1. Otvorite Outlook
  2. U meniu Tools, kliknite na stavku Email Accounts…
  3. Odaberite View or change existing email account i kliknite na Next.
  4. Odaberite email račun s kojim imate problema kod slanja i primanja mailova i kliknite na Change… Otvorit će se prikaz postavki email adrese.
  5. Kliknite na More Settings i zatim na karticu Advanced.
  6. Promijenite Outgoing Server port s broja 25 na broj 26 ili 587.
  7. Spremite sve postavke i provjeite da li sada prolazi slanje i primanje mailova.