cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Kako kreirati auto responder email adrese?

Prijavite se u cPanel sučelje web hosting usluge, unutar rubrike Email kliknite na opciju Autoresponders:

U sljedećem prozoru kliknite na Add Autoresponder.

Otvorit će se prozor u kojem možete urediti ili dodati Autoresponder.
Nakon što ispunite sva polja, kliknite na gumb Create/Modify.

Prikazat će se poruka o uspješno kreiranom Autoresponderu.