E-mail administracija
E-mail račun
Podešavanje e-mail klijenta
solidCP

Kako kreirati automatski odgovor za email adrese u SolidCP sučelju? (Windows)

1. Ulogirajte se u SolidCP putem Vaše domene www.vašadomena.com/cpanel. Kako pristupiti SolidCPu?

2. Pod kategorijom POP/IMAP Email kliknite na Accounts:

 

SolidCP autoresponse
3. Kliknite na e-mail account za kojeg želite podesiti automatski odgovor.
4. Unutar postavki e-mail adrese, pod Autoresponder kliknite na Yes pokraj Enable autoresponder te podesite naslov i sadržaj poruke.
SolidCP autoresponse
5. Kliknite na Save.