cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Što je FTP i kako kreirati FTP račun?

FTP (File Transfer Protocol) je standardni mrežni protokol koji se koristi za administriranje datoteka na hosting paketu, te za premještanje datoteka između hostova putem FTP klijenta. FTP računi se kreiraju putem control panela Vašeg hosting paketa. 

Upute za kreiranje FTP računa možete pronaći ispod.

FTP računi kreiraju se preko cPanel opcije FTP Accounts .

Nekoliko napomena vezano za FTP:

  • Početnu stranicu Vašeg weba uploadajte putem FTP klijenta u direktorij public_html.
  • Ostali direktoriji su nužni za pravilno funkcioniranje Vašeg hosting paketa – nemojte ih brisati niti mijenjati sadržaj. 
  • Ukoliko imate problema sa FTP pristupom, probajte isključiti/uključiti passive mod u Vašem FTP klijentu. 

Kreiranje računa

  1. Login – upisujete novo korisničko ime za korisnika kojemu otvarate FTP račun.
  2. Password – upišite lozinku koju želite ili je generirajte preko gumba “Password Generator”. Istu potvrdite upisujući je još jednom u polje Password (again).
  3. Directory – polje će se samo popuniti prema upisanom korisničkom imenu što će biti putanja do lokacije podataka novog korisničko računa na serveru. Svi direktoriji iznad upisanog neće biti dostupni tom FTP korisniku. To znači da neće vidjeti datoteke i ostale direktorije koji se nalaze u public_html i svemu nadređenom njemu.
  4. Quota – upisom broja MB ograničavate diskovni prostor FTP korisniku ili označenim “Unlimited” dopuštate mu da koristi sav dostupan diskovni prostor na hosting računu.
  5.  

Nakon popunjenih polja kliknite na gumb Create FTP Account.


Prikazat će se poruka o kreiranom novom FTP računu i okvir FTP Accounts s pregledom kreiranih FTP računa. Svakom kreiranom FTP računu možete promijeniti lozinku (Change Password) i kvotu (Change Quota). Korisničko ime (username) i putanju (Path) ne možete promijeniti, već taj FTP račun morate obrisati pa ga kreirati ponovno s drugačijim podacima.

Configure FTP Client – prikazuje dodatne podatke za spajanje na FTP.

Upute za korištenje FTP klijenta – FileZille.