Shared hosting
solidCP
Upravljačka sučelja

Kako kreirati FTP račun na Windows hosting paketu?

1. Ulogirate se u SolidCP (www.domena.tld/cpanel).

2. Pod System kategorijomkliknite na FTP Accounts

3. Kliknite na Create FTP account

4. Pod FTP Account Properties

  • Username – upište korisničko ime za FTP račun
  • Password – upišite password. Više informacija o lozinkama možete pronaći na našem Blog postu.
  • Home folder – odaberite direktorij kojem navedeni korisnik može pristupiti
  • Access rights – podesite koje dozvole ima korisnik (read – čitanje podataka, write – izmjena podataka)
  • Kliknite Save

Nakon što ste kreirali FTP račun (ili ste odlučili koristiti postojeći), na hosting paket se možete spojiti putem FTP klijenta. FTP klijent je aplikacija koja je instalirana na računalo korisnika, putem koje se ostvaruje FTP konekcija. Jedan od najpoznatijih FTP klijenata je FileZilla, te ćemo njega koristiti za primjer postavljanja standardnog FTP klijenta.

Upute za korištenje FTP klijenta – FileZille.