cPanel
E-mail administracija
E-mail račun
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Kako mogu kreirati email adresu?

Email adrese se kreiraju unutar cPanela pod opcijom Email Accounts klikom na Create.

Unutar opcije Domain odaberete domenu za koju je potrebno kreirati email adresu, dok pod Username upišete prefiks email adrese.

U polje Password se upisuje proizvoljna lozinka ili je možete generirati kroz opciju Generate.

 

Veličina limita email adrese određuje se kroz Storage Space.

 

Klikom na Create kreira se email adresa.