cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja
WordPress
WordPress knowhow

Kako napraviti ručni backup WordPress stranice

Ako želite napraviti ručni backup WordPress stranice i njene baze putem hosting cPanel sučelja na linux serveru možete pratiti jednostavne upute u nastavku.

 

Ulogirajte se u  cPanel sučelje i navigirajte do opcije Backup .

 

1.) Kroz Backup opciju preuzmete lokalno cijeli Home direktorij klikom na gumb Home Directory – taj backup sadrži sve datoteke koji se nalaze u /home direktoriju Vašeg cPanela .

2.) Potom možete lokalno na Vašem računalu iskopirati samo korijenski (root) direktorij gdje je pohranjena WordPress aplikacija te domene u neki novi direktorij na Vašem računalu i time ste kreirali backup datoteka.

Podsjećamo:
korijenski (document root) direktorij tj. lokacija datoteka za glavnu domenu je obično public_html direktorij a za dodatnu (addon) domenu je to obično direktorij istoimenog naziva [ ako nije prilikom setupa domene drukčije podešeno].

Ako niste sigurni gdje je korijenski (document root) direktorij domene navedeno možete provjeriti također kroz cPanel putem opcije Domains .

3.) putem Download a MySQL Database Backup opcije, kliknite na naziv baze koju koristi WordPress aplikacija kako bi je preuzeli lokalno ( tako ćete spremiti lokalno bazu u sql.gz formatu) .

Ako imate više baza na listi i niste sigurni koju baze morate preuzeti, provjerite koja se baza koristi za tu WordPress aplikaciju u wp-config.php datoteci – ista se nalazi u korijenskom (document root) direktoriju domene.

 

Jedna mala napomena : ovako kreiran backup ne sadrži mailove domene, već samo sadržaj WordPress web stranice ( tj. sadržaj koji se nalazi u tim direktorijima i bazi).