E-mail administracija
E-mail račun

Kako obrisati email adresu?

Email adrese brišu se u cPanel sučelju kroz opciju Email Accounts.

Klikom na opciju Manage otvara se okvir za kreiranje i brisanje email adrese.

U podnožju ove opcije potrebno je pronaći opciju Delete Email Account kojom će se obrisati email adresa.