cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Kako optimizirati MySQL bazu podataka?

Optimizaciju baze podataka možete postići na sljedeći način:

1. Unutar vašeg cPanela u sekciji Databases kliknite na phpMyAdmin.

2. Sa lijeve strane izaberite bazu koju želite optimizirati.

3. Izaberite karticu “Structure“.

4. Odaberite tablice koje želite optimizirati ili pri dnu izaberite opciju “Check All” (odaberi sve).

5. Pri dnu otvorite izbornik “With selected” izaberite opciju “Optimize table“.