E-mail administracija
E-mail račun

Kako podesiti DKIM i SPF zaštitu email adrese?

DKIM i SPF su dva efikasna potpisa e-pošte sa svrhom zaštite od lažnog predstavljanja. Kada primatelj primi vašu e-pošte, njihovi spam filteri automatski provjeravaju vašu domenu kako bi utvrdili ispravnost ovih potpisa.

DKIM i SPF zaštitu email adrese možete podesiti, tj. uključiti/isključiti, unutar cPanel korisničkog sučelja pod opcijom Authentication.