cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Kako podesiti verziju PHP-a i PHP postavke?

Za promjenu verzije PHP-a na vašem hosting računu slijedite sljedeće korake

  • Nakon prijave u cPanel, unutar okvira Software kliknite na ikonu Select PHP Version.
  • Otvorit će se stranica sa padajućim izbornikom za odabir dostupnih verzija PHP-a:
  • U retku Current PHP version navedena je trenutno aktivna verzija PHP-a. Klikom na padajući izbornik možete odabrati neku drugu od dostupnih verzija.
    Odabrana verzija postaje aktivna nakon što kliknete na button Set as current.

Ukoliko želite uključiti ili isključiti neku od php ekstenzija, jednostavno stavite ili maknete kvačicu kraj te ekstenzije i potvrdite izmjenu klikom na button Save.

Info: native verzija PHP-a ne dozvoljava promjenu php ekstenzija i postavki.

  • Nakon što odaberete i aktivirate željenu verziju PHP-a, ukoliko postoji potreba možete podesiti određene PHP postavke klikom na link Switch To PHP Options.
  • Prikazat će se sve PHP postavke kod kojih je moguća promjena.
  • Klikom na postavku opcije (sivi tekst), prikazat će se polje za upis ili odabir nove postavke.
    Nakon upisa ili odabira nove postavke kliknite na Apply i zatim na Save da je spremite.