cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Kako podesiti WebDisk pristup hosting računu?

Unutar cPanel sučelja kliknite na opciju Web Disk.

Otvorit će se Web Disk stranica sa prikazanom opcijom za kreiranje novog WebDisk korisnika te pregled postojećih WebDisk korisnika.

  1. U polje Username upišete naziv novog korisnika. Kasnije kada ćete se prijavljivati u Web Disk korisničko ime za prijavu glasit će username@domain.
  2. U polje Password i Password (Again) upišete lozinku za tog korisnika
  3. U polje Directory upisujete putanju do direktorija kojem će upisani WebDisk korisnik imati pristup. To može biti zaseban direktorij samo za tog korisnika, neki postojeći direktorij ili npr. kompletan “public_html” direktorij.
  4. Pod opcijom Permissions označite da li će korisnik imati mogućnost čitati i pisati (Read-Write) u odabranom direktoriju ili samo čitati i preuzimati (Read-Only) iz odabranog direktorija.
  5. Klikom na button Create kreirat ćete WebDisk korisnika i zatim ga možete koristiti unutar Windows Explorera za kreiranje web mjesta za udaljen pristup podacima direktno iz Explorer aplikacije.