cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Kako provjeriti i popraviti koruptiranu MySQL bazu?

MySQL bazu podataka možete popraviti koristeći “Repair DB“ opciju u cPanel korisničkom sučelju.


Postupak:

1.Izaberite bazu podataka koju želite popraviti iz Repair DB padajućeg menija.

2. Kliknite na Repair DB tipku.