Shared hosting
solidCP
Upravljačka sučelja

Kreiranje e-mail adrese na Windows hosting paketima

  • Prijavite se u SolidCP.
  • Kliknite na Mail iz kategorije Accounts.
  • Odaberite Create Mail Account .
  • Unesite e-mail adresu koju želite kreirati, npr. info@domain.tld.
  • U padajućem izborniku odaberite domenu za koju želite kreirati e-mail adresu.
  • Unesite lozinku te je potvrdite ponovnim unosom.
  • Podesite limit za Vašu e-mail adresu.
  • Proizvoljno možete unijeti ostale podatke kao što su ime, prezime itd.
  • Klikom na Save kreirate e-mail adresu.