E-mail administracija
Savjeti i trikovi
Shared hosting
Domene

Kreiranje e-mail računa na Plesk sučelju

Za Windows pakete koji se nalaze na Plesk sučelju, račun za e-mail možete kreirati na slijedeći način:

  1. Na Dashboard-u imate slijedeći prikaz

 

2. odaberite pod menijem tab Mail – Mail Accounts:

3. Odaberite Create Email Address: 

4. Pod General unesite podatke po šemi kao na slici: