cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Kreiranje MySql baze podataka i korisnika

Korisnika i bazu podataka možete kreirati prijavom u cPanel.

  • Ulogirajte se u cPanel.
  • Pod Databases, odaberite MySQL databases
  • Upišite željeno ime pod New Database i kliknite na Create Database .

Kreiranje korisnika za bazu

Ispod navedenog se nalazi polje za kreiranje korisnika za bazu.

  • Upišite korisničko ime
  • Upišite lozinku (ili je izgenerirajte)
  • Kliknite na Create User