Administracija korisničke zone
Korisničke stranice

Narudžba nove usluge

Narudžbu nove usluge možete odraditi prijavom u korisničke stranice odabirom kartice Plaćanje te odabirom Nova narudžba.

Klikom na Nova narudžba otvara se mogućnost narudžbe novih usluga.

Napomena: Kod narudžbe hosting paketa potrebno je navesti naziv domene.

U slučaju dodatnih pitanja možete poslatiupit korisničkoj podrški.