E-mail račun

Neisporučene mail poruke

Ukoliko ste slali mail odjednom na više od 100 e-mail adresa, moguće je da su Vam se počeli vraćati neisporučeni e-mailovi. U svakom neisporučenom e-mailu je naveden i razlog zbog čega e-mail nije isporučen U navedenom slučaju e-mailovi neće biti isporučeni jer spadaju u kategoriju bulk e-mailova (newslettera) te prelaze limite slanja.