E-mail račun
Savjeti i trikovi

Outlook Express vraća grešku 0x800C0133

Outlook Express vraća grešku 0x800C0133 zbog toga što je došlo do problema sa inbox datotekom e-mail adrese na lokalnom računalu.
Greška se može riješiti na slijedeći način:

  • U Outlook Express-u u lijevom prozoru kliknite desnom tipkom miša na “Local Folders“, u popup meniu kliknite na “New Folder” i upišite naziv novog direktorija kao “Temp
  • Ako možete pristupiti “Inbox” direktoriju označite sve poruke i preselite ih iz “Inbox” direktorija u novi “Temp” direktorij
  • Sada u meniu na vrhu kliknite na “Tools” > “Options” > kartica “Maintenance” > i kliknite na tipku “Store Folder“, prikazat će vam se putanja do problematične inbox datoteke, zapišite ili prekopirajte ovu putanju
  • Zatvorite Outlook Express i pokrenite Windows Explorer te otvorite prethodno naveden direktorij putanje do problematične inbox datoteke. U tom direktoriju obrišite datoteku “inbox.dbx
  • Zatvorite Windows Explorer i pokrenite Outlook Express, inbox direktorij će se automatski rekreirati, sada preselite sve poruke iz “Temp” direktorija natrag u “Inbox” direktorij, nakon toga još samo uklonite privremeni “Temp” direktorij