DNS
Shared hosting

Plus hosting name server zapisi ( NS adrese )

Kako bi neka domena bila usmjerena na ispravan server mora imati zadane ispravne name server (NS) zapise.

Ako ste domenu zakupili putem Plus hostinga, automatski joj pri registraciji podešavamo NS zapise za Plus hosting pa o tome ne morate brinuti.

No ste hosting uslugu kupili pri Plus hostingu, ali domenu imate zakupljenu pri drugom registru (npr. besplatne .hr domene registrirane preko CARNETa ), onda je domeni potrebno podesiti Plus hosting NS zapise kako bi domena bila usmjerena na ispravan server na kojem je Vaš hosting paket.

Plusovi name server (NS)  zapisi glase:

ns1.mojsite.com
ns2.mojsite.com

Upisujete ih zajedno s ns1. i ns2. , svaki u vlastito polje, pri sučelju za administraciju domene pri registru gdje je domena registrirana.
Puna propagacija (vrijeme potrebno da se zapisi ažuriraju) može potrajati punih 48h.