E-mail administracija
E-mail administracija
E-mail račun
Podešavanje e-mail klijenta
Savjeti i trikovi
Shared hosting

Podešavanje Apple Mail e-mail klijenta

Zamjenite “domena.hr” sa Vašom domenom

1. Otvorite Apple Mail klijent.

2. Kliknite na Mail > Add account.

2. U izborniku odaberite Add other Mail Account > Continue.

3. Unesite potrebne podatke prema uputama ispod i kliknite Next:

 • Full Name: Vaše ime
 • Email Address: Vaša email adresa
 • Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta

4. Sada je potrebno podesiti postavke za primanje mailova (incoming mail server) prema uputama ispod. Detaljnije postavke i upute za SSL enkripciju možete vidjeti u članku Postavke za slanje i primanje e-mailova.

 1. Account Type: Preporučamo IMAP. Kliknite ovdje ukoliko vas zanima u čemu je razlika.
 2. Mail Server: mail.domena.hr
 3. User Name: vaša e-mail adresa
 4. Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta
 5. Kliknite na Next.
 6. Path prefix ostavite prazno
 7. Port: 143 za IMAP account type, 110 za POP
 8. Use SSL – maknite kvačicu
 9. Authentication: odaberite Password (lozinka).
 10. Kliknite Next

7. Postavke za slanje mailova (outgoing mail server) podešavate prema uputama ispod:

 1. Mail Server: mail.domena.hr
 2. User Name: vaša e-mail adresa
 3. Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta
 4. Kliknite na Create.

Sad kad je račun postavljen zadnja provjera je da provjerimo SMTP port koje je računalo automatski dohvatilo.

1. Kliknite na Mail > Preferences > Accounts

2. Odaberite vaš novi račun kojeg ste upravo podesili.

3. Pod Account Information odaberite  Outgoing Mail Server (SMTP) > Edit SMTP Server List 

4. Kliknite na Advanced > postavke moraju biti sljedeće:

 • Maknite kvačicu sa “Automatically detect and maintain account settings”
 • Port: 587 
 • Maknite kvačicu sa “Use SSL”
 • Authentication: Password
 • Maknite kvačicu sa “Allow insecure autentification”
 • User Name: vaša e-mail adresa
 • Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta