E-mail administracija
E-mail račun
Podešavanje e-mail klijenta
Savjeti i trikovi

Podešavanje Outlook 2007 e-mail klijenta

Upute za podešavanje Outlook 2007 e-mail klijenta slijede:

Zamjenite “domena.hr” sa Vašom domenom

1. Kliknite na Tools > Account Settings > New

2. Odaberite Manually configure server settings or additional server types > kliknite na Next
3. Odaberite Internet E-Mail i kliknite na Next

4. Unesite potrebne podatke prema uputama ispod.

Your Name: Ime koje će se prikazati primatelju kada šaljete e-mailove
Email Address: Vaša e-mail adresa
Account Type: POP3/IMAP – preporučamo IMAP, kliknite ovdje ako vas zanima zašto.
Incoming mail i outgoing mailserver: mail.domena.hr
User Name: Vaša e-mail adresa
Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta

Kliknite na More Settings
Username je uvijek puna email adresa.

5. Kliknite na Outgoing Server tab, te odaberite My outgoing server (SMTP) requires authentication > Use same settings as my incoming mail server