E-mail administracija
E-mail račun
Podešavanje e-mail klijenta
Savjeti i trikovi

Podešavanje Outlook 2010 e-mail klijenta

Upute za podešavanje Outlook 2010 e-mail klijenta slijede:

Zamjenite “domena.hr” sa Vašom domenom

1. Kliknite na File, odaberite Info i kliknite na Account Settings te ponovno na Account Settings

2. Kliknite na New

3. OdaberiteE-mail account i kliknite Next

4. Odaberite Manually configure server settings or additional server types i kliknite na Next

5. Odaberite Internet E-mail i kliknite na Next

6. Unesite potrebne podatke prema uputama ispod. Detaljnije postavke i upute za SSL enkripciju možete vidjeti u članku Postavke za slanje i primanje e-mailova.

Your Name: Ime koje će se prikazati primatelju kada šaljete e-mailove
Email Address: Vaša e-mail adresa
Account Type: POP3/IMAP – preporučamo IMAP, kliknite ovdje ako vas zanima zašto.
Incoming mail i outgoing mailserver: mail.domena.hr
User Name: Vaša e-mail adresa
Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta

Kliknite na More Settings

Username je uvijek puna email adresa.

7. Odaberite Outgoing Server te My outgoing server (SMTP) requires authentication i ostavite već odrabrano Use same settings as my incoming mail server