E-mail administracija
E-mail račun
Podešavanje e-mail klijenta
Shared hosting

Podešavanje Outlook 2016 / 2019 e-mail klijenta

Upute za podešavanje Outlook 2016/2019 e-mail klijenta slijede:

1. Kliknite na File  -> Info

2. Kliknite na Add Account

3. Unesite e-mail adresu ( primjer@vasadomena.tld zamijenite s Vašom punom e-mail adresom) :

4. U polje unesite lozinku za e-mail račun
(unosite lozinku koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail adrese)

5. Odaberite protokol koji ćete koristiti – IMAP ili POP

6. Unesite postavke za IMAP ili POP
–  postavke mogu biti sa ili bez SSL-a te mogu biti IMAP ili POP ovisno koji tip računa želite podesiti

– incoming i outgoing mail server (poslužitelj/ server/ hostname) je: mail.vasadomena.tld ( ovdje morate nakon mail. staviti Vašu domenu)

DOLAZNI MAIL SERVER
IMAP port: 143 enkripcija: ssl/tls: OFF ili IMAP port: 993 enkripcija: TLS/SSL
POP port: 995 enkripcija: TLS/SSL ili POP port: 110 enkripcija: ssl/tls: OFF

ODLAZNI MAIL SERVER
SMTP port: 587 ssl/tls: off ili SMTP port: 465 enkripcija: SSL/TLS
SMTP autentifikacija mora biti uključena!

– slika za primjer ima IMAP postavke s SSL portovima


7. U polje na slijedećoj stranici unesite ponovno e-mail lozinku ako je polje prazno i kliknite na Connect :

 

8. Na sljedećem koraku kliknite na gumb Done i možete testirati slanje i primanje.

VAŽNO:
Glavna razlika između ta dva protokola je u tome da POP  “skida” email poruke sa servera i pohranjuje ih lokalno na računalo, dok IMAP ostavlja poruke na serveru i korisniku prikazuje privremenu kopiju. To znači da ukoliko korisnik obriše poruke koje su skinute lokalno POP protokolom, te poruke više ne postoje na serveru i korisnik im više neće moći pristupiti.

Kod IMAP protokola, ako korisnik obriše lokalnu verziju poruka, originalne poruke su i dalje dostupne na serveru. Kod podešavanja e-mail klijenta uvijek korisnicima preporučamo korištenje IMAP protokola kako ne bi došlo do neželjenog gubitka podataka.

Dodatna napomena:

Ako Vam mail još nije proradio provjerite ručno u postavkama Odlaznog servera ako je SMTP autentifikacija uključena kao na slici: