E-mail administracija
E-mail račun
Podešavanje e-mail klijenta
Savjeti i trikovi

Podešavanje Outlook Express e-mail klijenta

Upute za podešavanje Outlook Express e-mail klijenta slijede:

Zamjenite “domena.tld” sa Vašom domenom

1. Kliknite na Tools > Accounts.

2. Odaberite Mail tab i kliknite na Add > Mail.

3. Pod Display Name upišite koje ime će se prikazivati prilikom slanja mailova i kliknite na Next.

4. Pod Email Address upišite Vašu email adresu te kliknite na Next.

5. Odaberite vrstu accounta:
POP3 – ako želite da se mailovi spremaju lokalno i brišu sa servera 
IMAP – ako želite da se lokalni mailbox sinkroniziraju sa serverom (ukoliko koristite više uređaja za čitanje mailova)

6. Incoming mail server i outgoing mail server: mail.vašadomena.tld.
Pod Account Name upisujete Vašu email adresu, pod Password upisujete lozinku koju ste podesili prilikom kreiranja email accounta putem Control Panela.
Nemojte odabrati “Log on using Secure Password Authentication (SPA).

7. Kliknite na Next te na Finish

8. Nakon što je kreiran mail account kliknite na Properties te odaberite Servers tab

  • Kliknite na My server requires authentication te na Settings
  • Odaberite Use same settings as my incoming mail server

Username je uvijek puna email adresa.