E-mail administracija
E-mail račun

POP, IMAP i SMTP protokoli

POP, IMAP i SMTP su standardizirani e-mail protokoli koji se koriste kod slanja i primanja email poruka. 

POP (eng. Post Office Protocol) je originalni protokol kreiran za primanje email poruka 1984. IMAP (eng. Internet Message Access Protocol) je nastao 1986 kako bi omogućio  pristup email porukama spremljenima na udaljen server.  

Glavna razlika između ta dva protokola je u tome da POP  “skida” email poruke sa servera i pohranjuje ih lokalno na računalo, dok IMAP ostavlja poruke na serveru i korisniku prikazuje privremenu kopiju. To znači da ukoliko korisnik obriše poruke koje su skinute lokalno POP protokolom, te poruke više ne postoje na serveru i korisnik im više neće moći pristupiti. Kod IMAP protokola, ako korisnik obriše lokalnu verziju poruka, originalne poruke su i dalje dostupne na serveru.

Kod podešavanja e-mail klijenta uvijek korisnicima preporučamo korištenje IMAP protokola kako ne bi došlo do neželjenog gubitka podataka.