E-mail račun
Savjeti i trikovi

Popis IMAP foldera

Ako koristite IMAP račun, možete preuzeti IMAP popis foldera u kojem su prikazane sve mape koje sadrži Vaš račun na mail serveru. Zatim možete odabrati na koje se mape želite pretplatiti, odnosno koje mape želite pregledati na svom računalu.

1. Otvorite Outlook 2010 e-mail klijent

2. Na lijevoj strani prozora kliknite desnom tipkom miša na glavnu mapu pod svojim IMAP računom

3. Kliknite na IMAP Folders

4. Kliknite na Query.

5. Odaberite folder na koji se želite pretplatiti i kliknite na “Subscribe“. Ako želite odabrati više mapa, pritisnite i držite ctrl tipku dok odabirete više mapa.

Ukoliko ne vidite sve dostupne mape:

1. Na lijevoj strani prozora kliknite desnom tipkom miša na glavni folder pod svojim IMAP računom

2. Kliknite na Update Folder List.