E-mail administracija
E-mail račun

Postavke za slanje i primanje mail poruka

Postavke servera su uvijek iste, bez obzira na kojem se serveru nalazite i koji uređaj (aplikaciju) koristite. 

Username za pristup mailboxu je uvijek puna e-mail adresa, a password onaj koji je postavljen u control panelu prilikom kreiranja mailboxa.

Zamjenite “domena.com” sa Vašom domenom.

Postavke za SSL enkripciju

Incoming (dolazni) mail server:

 • hostname: mail.domena.com
 • protokol: IMAP
 • enkripcija – default:
  • port: 993
  • TLS/SSL
 • enkripcija – opcional:
  • port: 143
  • STARTSSL

Outgoing (odlazni) mail server:

 • hostname: mail.domena.com
 • protkol: SMTP
 • port: 465
 • enkripcija: SSL/TLS

PAŽNJA: port 587 ne radi za STARTSSL na Windows paketima.

Postavke ako ne želite koristiti SSL enkripciju

Incoming (dolazni) mail server:

 • hostname: mail.domena.com
 • protokol: IMAP
 • port: 143
 • autentikacija: on
 • ssl/tls: OFF

Outgoing (odlazni) mail server:

 • hostname: mail.domena.com
 • protokol: SMTP
 • port 587
 • autentikacija: on
 • ssl/tls: off

Autentfikacija mora biti uključena prema uputama na našem blogu.