cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Povjera zauzeća prostora na hosting računu

Detaljan pregled zauzeća Vašeg hosting računa možete vidjeti preko cPanel opcije Disk Usage u kategoriji Files.

U prikazanom grafikonu vidi se koliko diskovnog prostora su zauzeli određeni direktoriji i pod-direktoriji unutar hosting računa. Ispod grafikona piše koji je limit Vašeg hostinga te koliko točno MB je iskorišteno.


U prikazu ispod grafikona možete razgranati (klik na plusić) sve direktorije i pod-direktorije do samih datoteka kako bi točno uočili što koristi koliko prostora. Možete ih sortirati po zauzeću ili imenu.
Klikom na iste otvoriti ćete ih unutar File Managera. 

Napomenamape i datoteke s točkom ispred imena su sakrivene mape/datoteke i njih nećete vidjeti u File Manageru ako nemate uključenu opciju za prikaz sakrivenih fileova. 

Vidljivost datoteka/direktorija uključuje se u sljedećem okviru stavljanjem kvačice na Show Hidden Files, a okvir se pojavi klikom na File Manageru kategoriji Files, na gumbić Settings u gornjem desnom kutu.