Financije

Poziv na broj

U slučaju da internet bankarstvo ne prihvaća poziv na broj koji ste dobili u ponudi, jednostavno stavite u polje “poziv na broj” brojku 99 te u polje “svrha plaćanja” stavite “Uplata po ponudi br. (navedite broj ponude)”