Shared hosting
solidCP
Upravljačka sučelja

Praćenje statistike posjećenosti na Windows hosting paketu

Awstats nije automatski uključen za Windows hosting pakete te ga prvo potrebno uključiti.

1. Prijavite se u SolidCP (www.domena.tld/cpanel). 

2. Pod kategorijom Web & Applications kliknite na Advanced Web Statistics.

3. Kliknite Add Statistics Site.

4. Odaberite željeni website u padajućem izborniku i kliknite na Add Site.

6. Nakon što je website dodan moguće je popratiti statistiku.
Prijašnja statistika neće biti dostupna. Ukoliko logovi postoje, moguće ju je naknadno provjeriti, no za to nam trebate poslati upit sa administrativne e-mail adrese.

7. Kliknite na View pored željene domene

8. Otvorit će Vam se Awstats prozor sa detaljima posjete. Unutar izbornika sa lijeve strane postoji niz mogućnosti filtriranja rezultata.

  • Mjesečno ili dnevno
  • Broj jedinstvenih posjeta
  • Po operativnim sistemima, i dr.