Financije
Korisničke stranice

Preuzimanje računa putem korisničkih stranica

Nakon što izvršite naružbu putem korisničkih stranica na e-mail adresu dobit ćete ponudu po kojoj je potrebno izvršiti uplatu.

Kada se Vaša uplata evidentira na našem žiro računu generirati ćemo Vam račun koji prilažete knjigovodstvu.

Izmjene na računu nisu moguće. Ukoliko neki od podataka sa računa nije u skladu sa Vašim podacima, kontaktirajte nas ili otvorite ticket sa brojem neispravnog računa te nam pošaljite točne podatke kako bi mogli stornirati neispravan račun te Vam izdati novi.

Račun je generiran automatski te je važeći bez pečata i potpisa. U večini slučajeva dovoljno je ovakav račun samo isprintati i priložiti knjigovodstvu.

Račun možete preuzati i putem korisničkih stranica otvaranjem kartice Plaćanje te odabirom kategorije Računi.

U popisu će biti prikazani svi računi za zakupljene usluge. Klikom na Download preuzimate račun koji možete priložiti Vašem računovodsvu.