Shared hosting
solidCP
Upravljačka sučelja

Promjena PHP verzije na Windows paketu

  1. Prijavite se u u solidCP.
  2. U kategoriji Web & Applications odaberite Web Sites.

3. Iz popisa domena odaberete domenu za koju želite promijeniti PHP verziju.

4. Odaberete opciju Extensions te promijenite PHP verziju.

5. Kliknite na Save kako bi se PHP verzija promijenila.

Ukoliko u padajućem izborniku nema tražene php verzije, pošaljite nam upit s vlasničke e-mail adrese kako bi je omogućili ili otvorite upte preko korisničkih stranica. Kako otvoriti upit putem korisničkih stranica?