Shared hosting
solidCP
Upravljačka sučelja

Prosljeđivanje mailova na više e-mail adresa na Windows hosting paketu

Kreiranje mail grupe

 

 1. Prijavite se u solidCP.
 2. Odaberite kategoriju Mail.
 3. Kliknite na Groups.
 4. Zatim odaberite Create Mail Group.
 5. Unesite ime grupe u polje za unos maila.
 6. Unesite e-mail adrese na koje je potrebno proslijediti mailove.

7. Kliknite na Save.

Podešavanje prodljeđivanja

 1. Odaberite Mail > Accounts.
 2. Kliknite na mail adresu s koje će se prosljeđivati poruke e-pošte.
 3. Kopirajte naziv grupe u polje Forward Mail to Address.
 4. Kliknite na Save.
 5.