cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Provjera potrošnje prometa hosting računa

Prijavite se u Vaš cPanel pronađite rubriku Metrics i u njoj odaberite ikonu Bandwidth.

Nakon toga otvoriti će se novi prozor u kojem možete vidjeti grafikone potrošnje u zadnjih 24 sata, tjedna ili godine. Ispod toga možete provjeriti potrošnju po mjesecu, a nakon klika na neki mjesec možete provjeriti potrošnju za svaki dan zasebno.