cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Provjera statistike posjeta

Prijavite se u Vaš cPanel, pronađite rubriku Metrics i u njoj odaberite ikonu Awstats.

Nakon toga otvoriti će se novi prozor i u njemu odberite View.
Ako imate više domena, samo odaberite istu ikonu u istom redu za koju domenu to želite gledati.