E-mail račun

Slanje newslettera

Slanje newslettera (bulk mailova), odnosno veće količine mailova odjednom putem naših servera je moguće, s time da nam prethodno morate nam dostaviti sljedeće podatke:

  • Odakle su prikupljene e-mail adrese
  • Što se šalje (primjer sadržaja jednog e-maila)
  • Vašu izjavu da znate što je spam, te da ste svjesni da je slanje neželjene e-pošte kažnjivo zakonom
  • Potvrdu da e-mail ima unsubscribe mehanizam koji radi
  • Sa koje domene se šalju e-mailovi
  • Sa koje dedicirane e-mail adrese se šalje newsletter
  • Koliko ukupno e-mail adresa ima
  • Količina ne smije prelaziti 2000 – 3000 na sat
  • Vrijeme za slanje moramo dogovoriti, tako da se može napraviti plan opterećenosti mail servera.

VAŽNO: Bitno je znati da imamo nultu toleranciju prema spamu, te da će slanje spama biti sankcionirano bez obzira da li je slanje napravljeno namjerno ili iz neznanja. Također morate biti iznimno pažljivi kod biranja lozinke za dediciranu e-mail adresu, navedena adresa će imati dopušten povišen protok e-mail poruka, te u slučaju probijene lozinke može doći do slanja velike količine spama.