E-mail račun

Spam i antivirusna zaštita

Spam i antivirusna zaštita su vrlo bitne teme za svakog korisnika Interneta danas. Svi naši serveri dolaze sa antispam i antivirusnom zaštitom, no preporučamo da se korisnici upoznaju sa potencijalnim problemima vezanim uz spam radi vlastite zaštite.

Ukoliko želite saznati više o sigurnosti na internetu i kako se zaštiti od potencijalnih internet prijevara, više informacija možete pronaći na našem Blog postu Internet prijevare.

Što je uopće spam i tko ga šalje??

Spam je poruka poslana na jednu ili više (tisuća) adresa bez unaprijed dobivenog dopuštenja osobe koja je/ih dobiva. Često ga šalju velike kompanije ili pojedinci koje prodaju sheme obogati-se-jako-brzo, multimarketinške sheme, reklamiraju pornografiju, ili mame čitatelja jeftinim proizvodima. One to rade iz jednostavnog razloga zato što je e-mail puno jeftiniji način reklamiranja, nego slanje običnog pisma ili kataloga. Takve kompanije se često služe prljavim trikovima kako bi dospjele do velikog broja e-mail adresa.Skupljaju ih s useneta koji je odlično mjesto za pronalaženje milijuna adresa, onda koriste automatiziranih skirpti kojima je jedini cilj skupljanje javno izloženih mail adresa ne web stranicama u svrhu spamanja.

Postoji li antispam/antivirus zaštita na Vašim serverima?

Da, svi naši mail serveri imaju uključeno skeniranje na viruse i spam, ali to ne znači da će sve spam poruke biti detektirane kao spam, naime, sve email poruke se skeniraju i dodaje im se skor koji ukazuje na vjerojatnost da li je zaprimljena poruka zaista spam. Skor potom ukazuje na to da li će određena zaprimljena poruka biti tretirana kao spam ili ne.

Postoji li brz i efikasan način za obrisati sve neželjene poruke iz inboxa?

Pošaljite nam mail na support@plus.hr ili otvorite ticket te naznačite o kojem se točno mailu radi. Naši operateri će vam isprazniti mailbox ukoliko je zahtjev autentičan.

Zašto ne mogu poslati/primiti neke attachmente?

Na svim mail serverima je instaliran antivirusni software koji onemogućava primanje/slanje određenih datoteka; u suprotnom bi se inbox zatrpao neželjenim porukama s virusima.
Ukoliko želite poslati/primiti neku od potencijalno opasnih datoteka potrebno ju je prethodno zazipati.
Datoteke koje server ne dozvoljava su datoteke koje se mogu automatski izvršiti na vašem računalu, kao npr. .bat, .exe, .com, .vbs, .xls, .eml…

Ne trebam (bilo spam / bilo virus) provjeru, mogu li provjeravati poruke samo za spam/viruse?

Da, možete konfigurirati sustav da provjerava samo spam ili samo viruse, ali i oboje istovremeno.

Hoće li virusi biti izbrisani prije nego primim email poruku?

Da, ako podesite Virus Scanning na “yes” (da) u MailScanner sučelju. Sve email poruke i privitci (attachmenti) će biti provjereni na poznate viruse. Ako je virus pronađen, bit će maknut prije nego je poruka isporučena u vaš mailbox, te će tekstualna poruka o obrisanom virusu biti ubačena u email poruku. Maknuti virusi i zaraženi privitci mogu biti zadržani u karanteni na serveru kroz 30 dana. Možete zatražiti datoteku iz karantene, ili bolje, zatražiti od pošiljatelja da ponovno pošalje datoteku.

Hoće li svi virusi biti detektirani?

Niti jedan sustav ne može garantirati 100%-tnu detekciju, iako bi svi virusi trebali biti detektirani. MailScanner skenira sve dolazne i odlazne email poruke kako bi se onemogućilo da slučajno sami počnete slati viruse sa zaraženog računala.

Treba li mi virus detektor na mom lokalnom računalu?

Da! Mnogo je načina da se računalo zarazi virusom. Trebate uvijek imati antivirusni softver na računalu i voditi računa da je baza virusa/informacija up-to-date.

Kako ću znati da je poruka spam ili da sadrži virus, tj kako će biti označena?

Postoje 2 metode identifikacije.
Prva metoda:
U liniji Teme (subject line) određene email poruke kao prefiks će stajati: 
{Disarmed} – ukazuje na to da je poruka sadržavala html tagove koji se smatraju opasnim, npr. iframe ili form tagove 
{Virus?} – ukazuje na to da je poruka sadržavala virus te da je virus iz poruke maknut 
{Filename?} – ukazuje na to da je poruka sadržavala opasan privitak (attachment) te da je isti maknut. 
{Spam?} – ukazuje na to da je poruka najvjerojatnije spam. Takve email poruke je preporučljivo filtrirati u posebne foldere u vašem email klijentu (npr. Outlook). 
{Definitely Spam?} – ukazuje na to da je poruka gotovo sigurno spam jer je prilikom provjere dobila vrlo visok spam skor. Takve email poruke je također preporučljivo filtrirati u posebne foldere u vašem email klijentu (npr. Outlook). 

Druga metoda: Dodatni header zapisi su dodani u zaglavlje email poruke: 
X-___________-VirusCheck: Found to be clean – ukazuje na to da je poruka prošla virus scanning test. 
X-___________-VirusCheck: Found to be infected – ukazuje na to da je poruka sadržavala virus koji je potom uklonjen. 
X-___________-SpamCheck: spam – ukazuje na to da je poruka vjerojatno spam i sadrži informaciju kako je skor određen. 
X-___________-SpamScore: ssssss – ukazuje na spam skor vezan uz poruku. Svaki “s” predstavlja 1 bod, tako da “sssss” peredstavlja spam skor od 5 bodova.

Može li sustav jednostavno izbrisati sve e-mail poruke koje su tretirane kao spam?

Može, ali mi Vam ne to ne savjetujemo jer je moguće da će e-mailovi koji nisu spam biti izbrisani, a pošalitelj nikad neće saznati da Vi taj e-mail niste primili. Preporučujemo Vam filtriranje e-mail poruka u Vašem e-mail klijentu i smještanje istih u posebni direktorij, tako da ih je kasnije moguće provjeriti. Ako ste zadovoljni filtriranjem e-mail poruka, onda možete konfigurirati MailScanner da e-mailove koji su markirani kao spam automatski briše. Druga alternativa je da svi e-mailovi koji su markirani kao spam dolaze na posebnu e-mail adresu (npr: spam@vasadomena.com) koju Vi možete povremeno provjeravati.

Kako da dođem do postavki za MailScanner?

Vrlo jednostavno, sve što trebate napraviti je ulogirati se u cpanel vaše domene.Nakon logiranja kliknete na ikonicu “MailScanner” koja se nalazi pri dnu stranice.

Kako konfigurirati MailScanner?

Sa MailScanner servisom možete kontrolirati što se događa sa spamom i virusima tako da promijenite konfiguraciju u Vašem Cpanelu. Za pristup MailScannerovim konfiguracijskim opcijama potrebno se je ulogirati u cpanel account i onda kliknuti na “MailScanner Configuration”(nalazi se pri dnu stranice).

Na glavnoj konfiguracijskoj stranici,u slučaju da imate samo jednu domenu u Vašem cpanelu vidjeti ćete dvije glavne sekcije, jednu pod imenom “Current Settings” i drugu pod imenom ” Change Individual Domain Settings; u slučaju da imate više od jedne domene u cPanelu vidjeti ćete i treću sekciju pod imenom “Change All Domain Settings”.Imate mogućnost postavka istih postavki za sve domene, ili za svaku domenu posebno. 

Važno : Sve dok prvi put ne konfigurirate MailScanner pod “Settings” će pisati “Not set” i skeniranje mailova će biti obavljeno onako kako je to stavljeno po defaultu.

Postavke skeniranja mailova.

Skeniranje spama – Ako želite da svi vaši e-mailovi koji dolaze na Vašu domenu budu skenirani protiv spama, odaberite “Yes”, u slučaju da to ne želite, jednostavno odaberite “No”. 

Spam visokog i niskog nivoa( High and low scoring spam) – MailScanner dodjeljuje bodove svakoj e-mail poruci koji se bazira na raznim atributima i triggerima. Što više bodova e-mail poruka ima, veća je vjerovatnost da će ta e-mail poruka biti spam. 

Razlikujemo dvije vrste spama , spam visokog nivoa i spam niskog nivoa.Spam visokog nivoa je e-mail poruka koja je skoro sigurno spam, a spam niskog nivoa je spam koji to može biti , ali i ne mora.Naravno, mjenjanje načina bodovanja za vaše e-mail poruke se može mjenjati pod opcijom “Other settings” 

Kada MailScanner odluči da li je e-mail poruka visokog ili niskog nivoa, možete definirati da li će se taj spam dostavljati , ali da bude označen kao spam, da li će MailScanner automatski te poruke brisati, ili će ih prosljeđivati na neku drugu e-mail adresu koju ćete povremeno provjeravati. 

U slučaju da odaberete da ćete spam prosljeđivati na neku drugu e-mail adresu, tu adresu morate kreirati u cpanelu. Imate mogućnost korištenja već definirane e-mail adrese pod nazivom “spam@vasadomena.com ili možete dodati neku drugu e-mail adresu koju postavljate pod opcijom “other settings”. 

Virus Scanning – Ako želite da Vaše poruke budu skenirane protiv virusa odaberite “Yes” , u suprotnom , odaberite “No”

Dostavljanje očišćenih e-mailova – većina e-mail virusa su poslana sa zaraženih tzv .”zombie računala” i nemaju neki bitan sadržaj. Ako želite primati obavijesti o svakoj e-mail poruci koja je bila zaražena virusom odaberite “Yes”, u suprotnom, odaberite “No”. 

VAŽNO : Zavisno o postavkama koje su stavljene kao default, odabirom “Yes” možete primati obavijesti o e-mail porukama koje sadrže blokirane “file attachmente” koje su Vam poslate od neke osobe koja znate da je legitimna!Molimo kontaktirajte naš support za više pitanja.

Blacklist and Whitelist Settings

Spam whitelist – u ovu listu možete dodati e-mail adrese ili domene koje nikad neće biti markirane kao spam.Važno je napomenuti da će e-mail adrese koje ste dodali u ovu listu biti skenirane protiv virusa i opasnih “file attachmenta” , ali neće biti markirani kao spam.Nikad ne stavljajte vašu domenu u ovu listu. 

Spam blacklist – u ovu listu možete dodati e-mail adrese ili domene koje želite da uvijek budu markirani kao spam visokog nivoa. Akcija koju ste definirali u MailScanning opcijama će biti primjenjena na bilo koji e-mail ili domenu navedenu u listi(brisanje poruka ,prosljeđvanje poruka na drugu e-mail adresu). 

Other Settings

Low scoring spam setting – možete mjenjati postavke po kojima će MailScanner identificirati mailove kao spam niskog nivoa. Ako broj promijenite na veći, može se dogoditi da počnete primati više e-mailova koji nisu identificirani kao spam, a to oni ustvari jesu.Ako ovaj broj promijenite na manje, može se dogoditi da poruke koje nisu spam budu identificirane kao spam, tj, poruci će biti dodijeljno više bodova. 

High scoring spam setting – možete mjenjati nivo na kojoj će MailScanner identificirati e-mail poruke kao spam visokog nivoa.Standardni broj je 20, jer se pokazalo da je ovo vrijednost koja zadovoljava najveći opseg korisnika. U slučaju da vam taj nivo ne odgovara, tj da dobijate puno poruka koji imaju skor blizu 20 , a spam su , ovaj broj možete smanjiti npr. na 15. Napomena – u slučaju da smanjujete nivo ispod 20, nije preporučljivo postaviti MailScanneru da BRIŠE mailove visokog nivoa sve dok se ne uvjerite da je nivo zadovoljavajući. 

Additional email address – u slučaju da želite da se spam prosljeđuje na neku drugu adresu osim na spam@vasadomena.com, tu adresu možete specificirati ovdje.Nakon toga ta adresa će biti dodana kao mogućnost za Low and High Scoring Spam u Mail Scanning Options tako da je možete odabrat