cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Što je parkirna (Aliases) domena i kako je kreirati?

Parkirane domene pokazuju potpuno isti sadržaj kao i vaša glavna domena hosting računa. Npr., ukoliko imate domena1.hr za glavnu domenu i na nju parkirate domena2.hr, pristupanjem bilo kojoj od njih prikazat će se isti sadržaj web stranice te nije potrebno duplicirati sadržaj.
Upamtite, ukoliko koristite parkirane domene, na registru gdje je registriran naziv domene morate upisati iste DNS adrese kao što su upisane na glavnoj domeni hosting računa na koji ćete smjestiti tu parkiranu domenu. U protivnom Vam parkirana domena neće otvarati stranicu. Upute za dodavanje parkirane domene unutar cPanela sučelja hosting računa:
Prijavite se u cPanel hosting račun i odaberite ikonu Aliases ili Parked Domains

Prikazat će se stranica sa formom za dodavanje parkirane domene na hosting račun:


U polje upišite naziv domene koju želite parkirati na hosting računu i klikom na gumb Add Domain instalacija parkirane domene je završena.