cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Što je poddomena (Subdomain) i kako je kreirati?

Poddomena se može koristiti za odvajanje nekog dijela weba. Na primjer, ako imate web shop, možete do njega doći preko linka shop.mojadomena.com. Naziv poddomene je prefiks i mora biti isti kao i naziv direktorija gdje će taj dio weba biti smješten.

Kreiranje poddomena

Nakon što se logirate u cPanel hosting računa i kliknete na ikonu “Subdomain”, u polje Subdomain unesite željeni prefiks poddomene. Ako imate više domena, odaberite pravu iz izbornika.
Polje Document Root automatski će se samo popuniti lokacijom Vaše domene prema upisanom prefiksu, čim kliknete u polje. (npr. public_html/shop)
Prema potrebi, možete promijeniti predloženo u neku drugu putanju, samo mora biti točna, tj. ona koja vodi i do sadržaja. U suprotnom, poddomena neće raditi.
Na kraju kliknite na Create. 

Ako je bilo uspješno, dobiti ćete poruku: You have successfully created “shop.mojadomena.com”. zatim kliknite na gumb Go back.
(pričekajte minutu da se poddomena ažurira, nakon toga joj možete pristupiti preko linka)

Popis kreiranih domena Kreirane poddomene nalaze se na popisu Modify a subdomain.

Stupci:

  • Subdomains.Root Domain – ime cijele poddomene
  • Document Root – putanja do poddomene, može se promijeniti klikom na ikonu označenu na slici.
  • Redirection –  ako je postavljeno preusmjeravanje na ovu domenu ovdje će pisati: redirected to ADRESA NA KOJU JE PREUSMJERENA
  • Action – postoje dvije opcije, Remove za brisanje poddomene i Manage Redirection za postavljanje preusmjeravanja poddomene. Klik na Manage Redirection vodi na stranicu gdje upisujete url adresu stranice na koju želite da Vam poddomena vodi.

Ako želite obrisati zadano preusmjeravanje/redirekciju, također morate kliknuti na Manage Redirection pa zatim na gumb Disable Redirection.