Domene

Transfer domene – uvjeti i postupak

Transfer besplatnih .hr domena u naplatnu

Transfer domene na drugog registra je moguć u bilo kojem trenutku i bez ikakve naknade. Na volju Vam je da smjestite svoju domenu gdje god želite. Plus će Vam omogućiti da prelazak bude što ugodniji (dok ne uspostavite novi servis možete koristiti naše servere, pomoć pri prijenosu domene i sl.).

Ukoliko želite svoju domenu transferirati na drugog registra, obratite nam se putem kontakt forme ili ticketom putem Korisničkih stranica.

Kako bi se transfer odradio prema Plus Hostingu ili na drugog providera, potrebno je odraditi određene radnje.

Transfer gTLD 

Nakon uplate po ponudi korisnik za pokretanje transfera treba napraviti sljedeće radnje: 

1. Otključati domenu (“domain un/lock”)
2. Maknuti WHOIS privatnost
3. Promijeniti administrativni kontakt u domene@plus.hr radi bržeg potvrđivanja transfera
4. Dostaviti nam autorizacijski ključ (EPP ili auth-key). 

Nakon što se transfer pokrene i administrativni kontakt potvrdi, prebacivanje traje 5-7 dana. Domena u tom periodu nije neaktivna, ali zbog duljine trajanja transfera, poželjno je da nam se javite barem 30 dana do 2 tjedna prije isteka domene da iniciramo prijenos.

Transfer .hr domene

Kako bi Plus pokrenuo transfer domene pod svoju administraciju, korisnik mora zatražiti otključavanje domene na trenutnom registraru. Nakon što je domena otključana, pokrećemo transfer, a korisnik iz Carnetovog registra (u whois podacima) mora potvrditi. U trenutku kada korisnik potvrdi transfer, domena je prebačena.

Transfer .eu domene

Za transfer .eu domene korisnik treba dostaviti EPP kod. Čim sa ispravnim EPP kodom pokrenemo transfer, domena je odmah prebačena u našu administraciju.

Transfer van Plus Hostinga (na drugog registrara)

Transfer gTLD

Kako bi administraciju domene prebacili na drugog registrara, potrebno je napraviti sljedeće radnje: 

1. Poslati zahtjev sa administrativne e-mail adrese za otključavanje domenu (“domain un/lock”)
2. Na Vaš zahtjev ćemo domenu otključati, maknuti whois privatnost i dostaviti Vam autorizacijski ključ (EPP ili auth-key). 

Nakon što je kod dostavljen, transfer je pokrenut. Prebacivanje traje 5-7 dana, domena u tom periodu nije neaktivna, ali zbog duljine trajanja transfera, poželjno je da nam se javite barem 30 dana do 2 tjedna prije isteka domene da iniciramo prijenos.

Transfer .hr domene

Kako bi administraciju domene prebacili na drugog registrara, potrebno je poslati zahtjev za otključavanje domenu (“domain un/lock”) sa administrativne e-mail adrese u našem sustavu.
Nakon što je domena otključana, novi registrar pokreće transfer domene, a korisnik sa e-mail adrese podešene u Carnetu potvrđuje transfer. U slučaju da nemate pristup toj e-mail adresi, javite se svom trenutnom registraru.

Transfer .eu domene

Za transfer .eu domene potrebno je poslati zahtjev za EPP ili auth kod sa administrativne e-mail adrese. Nakon toga novi registrar pokreće proces transfera.