Promjena kontakata i vlasništva
Domene

ICANN verifikacija WHOIS podataka na domeni

Svaki korisnik koji registrira ili transferira komercijalnu domenu mora proći postupak potvrde podataka. Proces potvrde podataka zahtjeva i određuje ICANN – krovna organizacija za upravljanje domenama. ICANN donosi pravilnike i zakone u vezi domena koje registri i registrari moraju poštovati.

Koja je razlika između registra, registrara i registranta

Registar je organizacija koja djeluje direktno ispod krovne organizacije ICANN i ovlaštena je (akreditirana) za prodaju domena.

Registrar je tvrtka koja kupuje domene od registra u ime svojih korisnika. InfoNET je jedan od registrara koji brine za domene svojih korisnika.

Registrant je vlasnik/korisnik domene čiji su podaci navedeni u whois bazi podataka.

Na email adresu korisnika domene šalje se link na kojeg korisnik mora kliknuti kako bi potvrdio (ili ispravio) svoje podatke.

Ukoliko to ne napravi u roku od 15 dana od inicijalnog slanja maila, domena će biti suspendirana od strane ICANNa. Kada je domena suspendirana, web stranica i e-mailovi na domeni će prestati funkcionirati.

ICANN nalaže da se prilikom registracije ili transfera domene unesu točni podaci korisnika domene u sljedećem obliku:

  • Ime
  • Prezime
  • Naziv tvrtke (opcionalno)
  • Ulica
  • Poštanski broj
  • Grad
  • Email adresa
  • Broj telefona
  • Fax (opcionalno)

Podatke na komercijalnim domenama možete provjeriti na jednom od whois servisa.

Svaki korisnik koji ima registriranu domenu trebao bi provjeriti ispravnost podataka svoje domene i ukoliko je potrebno nešto od podataka izmijeniti, javiti svom ovlaštenom registraru preko kojeg je domena registrirana da se podaci izmjene.

Nakon izmjene podataka, registar dobavljač, preko kojeg smo mi domenu registrirali za vas, šalje na email adresu iz whois podataka verifikacijski link. Nakon što korisnik klikne na link iz maila, pokazat će se poruka kao na screenshotu ispod na koju je sigurno kliknuti verify information.

Vaši podaci su nakon toga verificirani, potvrđeni i nije ih potrebno ponovno potvrđivati osim u slučaju transfera ili neke druge izmjene.

U slučaju da je domena već suspendirana, nakon potvrde podataka postat će aktivna za maksimalno 4 sata.