cPanel
Shared hosting
Upravljačka sučelja

Zaštita direktorija pomoću lozinke

Ako želite zaštititi direktorij lozinkom to možete učiniti preko cPanel opcije ‘Directory Privacy.

Otvorit će vam se prozor u kojem odaberete koji direktorij želite zaštititi. 

Nakon što odaberete željeni direktorij, otvorit će vam se sljedeći prozor gdje u okviru Security Settings stavite kvačicu na opciju Password protect this directory i u polju niže upišite naziv koji želite da se pojavi na ulazu u zaštićeni dio te kliknite na button “Save“.

Nakon ove procedure pod dijelom Create User kreirajte login podatke sa kojima će se moći pristupiti zaštićenom direktoriju.